Αίτηση απλή

Κατεβάστε και εκτυπώστε το έντυπο της αίτησης σε διάφορες μορφές, από τους παρακάτω συνδέσμους:

Αίτηση

Αίτηση απλή

Απλή αίτηση σε μορφή:

Σχετική νομοθεσία:

  • Νόμος 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75/1986):

    Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις (Ν 1599/1986, Άρθρο 8).

    Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1276/2002):

    Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Free Web Hosting